• Szöveg-kép átalakítás ellenőrzése mesterséges intelligenciával

Szücs Barna
Szücs Zoárd

BGSZC Mechatronikai Technikum
Kesjár Csaba Általános Iskola, Budaörs

Konzulensek:
Szücs Imre
Vereb Márta

Szöveg-kép átalakítás ellenőrzése mesterséges intelligenciával

Barna és Zoárd a projektje során a generatív mesterséges intelligencia modellek felhasználás-specifikus validációjára dolgozott ki és fejlesztett le egy módszertant, valamint fejlesztettek saját mesterséges intelligencia modellt is.
A validációra kidolgozott módszertan fő lépései: a képkészítő eljárás ellenőrzését végzik el megadott szöveg bemenetre vonatkozóan. A folyamatban az adott bemeneti szövegből képet készítenek egy képkészítő eljárással. Ezt követően a képet feldolgozzák és egy leriatozó, illetve egy objektum-detektáló eljárással meghatározzák a kép tartalmát. Az utolsó lépésben az eredeti szöveget és a képen keresztül generált szöveget hasonlítják össze egy szemantikai szövegösszehasonlító eljárás segítségével. Amennyiben a képkészítő eljárás helyesen működött, szemantikailag az eredeti szöveghez hasonló szöveget kapunk a képen keresztül.
Ahhoz, hogy ne kelljen minden bemeneti szöveghez lefuttatni az erőforrás-igényes képkészítő, majd képleiratozó és objektum detektáló eljárásokat, a pályázók kifejlesztettek egy mesterséges intelligencia modellt is, mely a bemeneti szöveg alapján képes előre jelezni, hogy az adott képkészítő eljárás megfelelő képet tud-e készíteni.
A generatív AI technológiákon belül jelen projektben az OpenAI Dall-E eljárásának ellenőrzését végezték el, azonban a hosszú távú terveik ennek megfelelően a kidolgozott módszertan kiterjeszthető más generatív AI modellek validációjára is.
Fejlesztéseiket valós életbeli példán tesztelték, így annak hatásosságát számszerű mérési eredményekkel tudják alátámasztani. Hosszú távú céljuk a jelen projektben fejlesztett prototípus továbbfejlesztése és annak üzleti modellbe építése. Projektjüket a tudományos szempontok mellett üzletileg és társadalmilag is hasznosnak gondolják, hisz hatást fejt ki a fenntartható fejlődésre ás a felelősségteljes mesterséges intelligencia fejlesztésekre (Responsible AI).