• P2P - Plastic to Protein

Kónya Máté Bertalan
Turjanicza Boldizsár

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc

Konzulens:
Dóka Erzsébet

P2P - Plastic to Protein

A műanyagok gyártása terén kialakult új irányvonal, trend, vagyis a lebomló műanyagok előállítása mellett a már meglévő, sok problémát okozó műanyagok megsemmisítése, a hatékony hulladékkezelés még jó ideig központi témája lesz a kutatásoknak. Az élő organizmusok felhasználása a probléma megoldására néhány éve került előtérbe. Az elsődleges cél, vagyis a műanyagok lebontása mellett a lebontásért felelős élő szervezetek - a pályázat esetében a lisztkukacok - fehérjeforrásként, takarmányként történő felhasználása nagyon ígéretes iránya a fejlesztéseknek.
Sikerült az irodalomban leírt kísérletek reprodukálása és a pályázók megmutatták, hogy a lisztbogár (Tenebrio molitor) lárvája, a lisztkukac képes a polisztirol biodegradációjára, viszont nem az eredeti tanulmányban leírt mennyiségekkel, arányokkal.
Vizsgálták továbbá a lisztkukacok poliuretán bontó képességet is. További vizsgálatok szükségesek, hogy a visszamaradó/keletkező mikroműanyagok mennyiségét meghatározzák.
Általánosságban azonban elmondható, hogy a műanyaggal táplálkozó példányok morfológiai és etológiai változásokon mentek keresztül, de bizonyos mértékben sikeresen alkalmazkodtak a természetestől eltérő táplálékhoz és kis mennyiségben képesek a kísérlet során használt műanyagok biodegradációjára.
Mindamellett a lisztkukacok a polisztirol lebontására alkalmasabbnak bizonyultak, viszont általánosan elmondható, hogy mindkét műanyag biodegradációja során az élővilágban maradandó károsodás lép fel. Máté és Boldizsár kutatása során alkalmazott technológia a globális műanyagproblémára - jelenlegi eredményeik és kísérleteik alapján - megoldást még nem kínál, viszont iránymutató trend lehet a további kutatások előtt.