• Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel

Balázs Kitti
Illés Zalán

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, Pécs

Konzulensek:
Kilián Balázsné Raics Katalin
Prof. Dr. Aszódi Attila

OTTHONI ENERGIATAKARÉKOSSÁGOT JUTALMAZÓ JÁTÉKOS APP TERVEZÉSE

A háború következtében kitört energiaválság, valamint a szén-dioxid kibocsátáshoz köthető globális felmelegedés mindannyiunk életére hatással van. Jól látható, hogy az energia tarifák megemelkedése dominószerűen sok minden másnak az áremelkedését okozza. Mindkét téma szorosan kapcsolódik az energetikai iparág fenntartható irányba mozdításához, ezért a pályázók fontosnak tartják a jövő generációjának fenntarthatóságra nevelését.
Úgy gondolták, hogy saját korosztályuk bevonásával tehetnek az energiafogyasztás csökkentéséért, hiszen ő maguk a jövő felnőttei. A fizika órákon „energia perceket”, majd később már energia órákat tartottak, amelyek során a MacKay könyv egyes fejezeteit dolgozták fel PPT formájában, és ezek kerültek előadásra, különböző kérdésekkel, tévhitekkel és elgondolkodtató feladatokkal ellátva.
Kitti és Zalán kérdőíveket is készítettek, amelyekkel felmérték mennyire érdekeltek a diákok a takarékoskodás és energiatudatosság témában. A korábbi kutatás eredményeként azt kapták, hogy a kérdőívet kitöltő közel 200 diák kifejezetten felelősnek tűnik a jövőjével kapcsolatban.
Eközben fogalmazódott meg a pályázókban az ötlet, hogy a diákok fenntarthatóságra nevelésének egy hatékony eszköze lehet egy játékos applikáció, hiszen a gyerekek szeretnek telefonos játékokkal játszani. Újabb kérdőívet készítettek nekik, amelyben megkérdezték, használnának-e egy olyan játékos applikációt, mely az energiatudatosságra neveli őket, játékos feladatokat ad, tippekkel látja el a felhasználókat, és emellett az applikáció felhasználója a saját házára vonatkozó méréseket végezhet el benne. Erre a kérdőívre azt kapták válaszul, hogy szívesen használnának egy ilyen applikációt. Ezután elkezdték a játék programozását, melyet napról napra fejlesztenek.